Desktopové portfolio

Pokladní systém

2018
Pokladní systém
C++, Windows, Embedded
NCR
U společnoti NCR jsem prováděl údržbu a opravu chyb na projektu pokladny pro čerpací stanice. Šlo o velmi rozsáhlý projekt, byla potřeba dobrá orientace v rozsáhlém cizím kódu. Navíc veškerá odevzdaná práce musela splňovat i ty nejpřísnější požadavky na kvalitu. Také musela být prosta nějakých vedlejších efektů a řádně pokryta testy. Velký důraz byl kladen na dokumentaci a trasování postupu.

Paralelizace Görtzelova algoritmu

2017
Paralelizace Görtzelova algoritmu
C++, GPU, openCL, openAL
Zdeněk Skulínek
Hlavním úkolem projektu bylo paralelizovat Goertzelův algoritmus a vyzkoušet ho na praktické aplikaci. Cíle projektu byly splněny, vyvinul jsem aplikaci nazvanou Sound Analyzer, která provádí výpočet spektra v reálném čase a zobrazuje výsledek.

Aplikace byla vyzkoušena na platformě Linux.

Medicínské zařízení

2015
Hlava medicínského zařízení
Linux, C++, Qt, embedded
BTL
Medical technologies mě oslovila na vývoj grafického uživatelského rozhraní pro novou řadu medicínských přístrojů s využitím knihovny Qt. Rozdíl mezi novým GUI a klasickou aplikací byl hlavně v chování, nemohlo být možné náhodným dotekem na zařízení zvýšit výkon. Grafický interface a všechny jeho prvky byly designovány na míru potřebám uživatele. Aplikace byla testována na Linuxu a ve Windows.

Rozpoznávání mluvčího

2015
Využití knihovny ALIZE k identifikaci mluvčího
NetBeans Mac Windows Linux C++ Matlab(octave) Multi-platform
Zdeněk Skulínek
Hlavním úkolem projektu bylo vyzkoušet francouzkou knihovnu ALIZE a to sestavením aplikace pro rozeznávání mluvčího z hlasu. Cíle projektu byly splněny, pro 16 mluvčích pracovala aplikace se 100% spolehlivostí (obr. 3 - levý horní roh). Aplikace byla odzkoušena na všech třech platformách.

Terminál seriového portu

2013
Terminál seriového portu
C++, .NET
Zdeněk Skulínek
Aplikace terminál sloužila k diagnostice a ladění protokolů využivajících seriový port. Jednoduše zobrazila příchozí zprávy a umožnila také zprávy odeslat v chatovém okně. Bylo možné konfigurovat veškeré parametry portu a zobrazit více portů současně.

Projekt si můžete stáhnout z GitHUBu.

Mediagate

2010
Mediagate
C++, Linux
Mediagate
Aplikace zpráviček umožňují rozesílání zpráv z jednoho místa všem pacientům nemocnice. Skládá se z démona na klientech a serveru. Použití je pro nemocniční zábavní aplikaci Mediagate.

PIM

2007
PIM
C++, Linux
Sitronics TS
PIM byl samostatný blok VOIP telefonní ústředny. Jeho funkce byla rychlé směrování paketů podle pravidel obdržených z jádra ústředny. Velká péče byla věnována konfigurovatelnosti.