BLOG / Správa PC a severů / KVM/QEMU / Namapování sdílené složky

Namapování sdílené složky KVM

Intro

Návod na namapování sdílené složky v KVM tak, aby jste mohli sdílet data mezi hostem a hostitelem. Vyzkoušeno na Ubuntu 16 (host) a Ubuntu 20 (hostitel)

Prerekvizity

  • Nainstalovaný hostitel (linux) s nainstalovaným KVM/QEMU
  • Nainstalovaný správce virtuálních strojů
  • Nainstalovaný virtuální stroj (linux)

Přidání virtuálního hardware

Klikněte na nastavení, pak na tlačítko přidat virtuální hardware.

Vyplnění info o složce

ovladač dejte default. Režim znamená jak se má chovat host a hostitel k přístupovým právům. Já jsem zvolil squash. To znamená, že budu přistupovat k souborů na hostiteli s přístupovými údaji s hosta. Případné problémy s právy se ignorují. To znamená že můžu používat složku přítupovými právy běžného uživatele. Zdrojové umístění je jednoduše cesla he složce na hostiteli. Popis umístění cíle je značka, kterou identifikujete sdílenou složku v hostovi, až budete připojovat souborový systém.

Namapování souborového systému

na hostovi: cd ~ mkdir share sudo mount -t 9p -o trans=virtio /shared_demo /home/zdenek/share kde /home/zdenek/share je můj vytvořený sdílený adresář,
a /shared_demo je pojmenování z bodu výše

Zápis do fstab

No připojené souborového systému je hezké, ale přece to nebudeme děla po každém restartu. Zapíšeme tedy adresář do souboru fstab. sudo nano /etc/fstab ...
/shared_demo /home/zdenek/share 9p trans=virtio,version=9p2000.L,rw 0 0
...

Realizuji Vaše sny

Zdeněk Skulínek